NORDBY GUNSHOP (NGU)              Mail:nordbygunshop@gmail.com

Grøterudveien 31, 1407 Vinterbro                                              www.nordbygunshop.no

GPS:N59°42,56 - E10°45,12                             Bankkonto: 6241.06.04243

Det tas forbehold om riktige priser til enhver tid.      Ny! Kulemater 6,5x55

Send ordre, mail eller bare ta kontakt. -Tlf: Pistol 9015 7077       -      Rifle Tlf:4500 0393   

Vi tar raskt tilbakemelding.       Alt på hjemmesiden vår er stort sett lagervare